آدرس های مفید در خصوصISI

مه 23, 2010

 

http://science.thomsonreuters.com/mjl/

http://www.isiwebofknowledge.com/

http://www.isi.org/homepage.aspx

http://www.exa.ir/

Advertisements

آشنايي با ISI

مه 23, 2010

 

ISI چيست؟ موسسه اطلاعات علمي ( Institute for Scientific Information ) بانك اطلاعاتISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل اطلاعات ميان پژوهشگران مختلف مي باشد. شمار مجلات ISI ثابت نيست. يك مجله ممكن است در يك زمان از مجلات ISI محسوب شود اما به دليل كاهش بار علمي بعدا از ليست مجلات ISI كنار گذاشته شود. در حال حاضر مجلات زیادی در ليست ISI قرار دارند. هر ساله هم مجلات جديدی مورد ارزيابي قرار مي گيرد و حدود ده درصد آنها به ليست ISI اضافه مي شوند. 
هر مجله علمي قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISIيكسري مراحل ارزيابي را پشت سر مي گذارد. ازجمله عوامل مورد ارزيابي و رعايت استانداردهاي بانك اطلاعاتي ISI ، كميته علمي منتخب مجله، تنوع بين المللي مقالات چاپ شده در آن، نشر به موقع مجله و جايگاه نشرآن مي باشد. لازم به ذكر است كه هيچ يك از اين عوامل به تنهايي مورد بررسي و ارزيابي قرار نمي گيرد بلكه با بررسي مجموع عوامل يك امتياز كلي داده خواهد شد. از جمله مواردي كه در ارزيابي مجله مورد توجه قرار دارد اين است كه عنوان مقالات، چكيده و كلمات كليدي بايد به زبان انگليسي باشد همچنين توصيه مي شود كه منابع نيز به زبان انگليسي نوشته شوند. اگر چه اطلاعات علمي مهم به تمامي زبانها به چاپ مي رسد اما موارد ذكر شده بايد به زبان انگليسي باشد تا تحت داوري و ارزيابي ISI قرار گيرد زيرا ارزيابي كنندگان مجلات علمي در ISIنمي توانند عناوين و منابع بكاررفته در مقالات را به زبان انگليسي ترجمه كنند. داوري علمي و تخصصي مقالات چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشناي علمي از جمله عمده ترين موارد مورد توجه ارزيابي كنندگان مي باشد كه گوياي اعتبار و غناي علمي مجله است. 
ادامهٔ مطلب »

توجه :

مه 16, 2010

 

لطفاٌ كليه دوستان آدرس وبلاگ هاي خود را حداكثر تا صيح روز سه شنبه مورخ 28/2/89 به نماينده كلاس اعلام نمايند ، در غير اينصورت و يا اعلام بعد از زمان مورد اشاره در رنبه بندي لحاظ نخواهند شد. ظمناٌ در جدول ذيل شاخص ها و امتيازهاي مربوطه كه در رتبه بندي وبلاگ ها مورد توجه قرار خواهد گرفت ، آورده شده است.
سرعت لود شدن
ارتباط گرافیکی با محتوا
جذابیت قالب
زیبایی عنوان
شاخص
قالب
 
6
6
6
6
امتیاز
ارائه آماربازدید
خبرنامه وRss
معرفی مناسب
دسترسی آسان
پیوندها
شاخص
امکانات
 
5
5
5
5
5
امتیاز
آئین نگارش
میزان بازدید
تالبف/كپي
اثربخشی
مرتبط
شاخص
محتوا
 
9
3
15
15
9
امتیاز

مغول : مرگ و رویش

مه 6, 2010

mongol


تحقیق : شاهنامه فردوسی ؛ شناخت و تاثیرات فرهنگی آن

مه 3, 2010

shahname ferdosi


فرآیند تبدیل ثروت به ارزش وتاثیر آن بر سایر ارزش ها

آوریل 30, 2010

 

فرايند تبديل ثروت به ارزش در ايران

تعيين سهم تاثير دستگاههاي دولتي بر فرهنگ كشور

آوریل 29, 2010

 

پژوهشی با عنوان فوق توسط آقای ایمان رکوعی انجام شده که می توانید آن را از سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی به نشانی زیر مطالعه فرمائید

http://www.mohandesifarhangi.com/maghalat.aspx?i=50